Đề 001-TN THPT QG

Câu 30. Tập nghiệm S của bất phương trình ${{5}^{1-2\text{x}}}>\frac{1}{125}$ là:

A. $S=(0;2)$                  

B. $S=(-\infty ;2)$      

C. $S=(-\infty ;-3)$     

D. $S=(2;+\infty )$

Hướng dẫn giải

Đáp án B

${{5}^{1-2\text{x}}}>{{5}^{-3}}\Rightarrow 1-2\text{x}>-3\Rightarrow x<2$.

Trở lại đề thi.

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!