Giải toán trắc nghiệm hàm số lũy thừa (nâng cao- luyện thi ĐH&CĐ)

Yêu cầu:

+ Quy tắc biến đổi lũy thừa.

+ Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa.

+ Đạo hàm của hàm số lũy thừa.

+ Giới hạn.

+ Lập bảng biến thiên của hàm số lũy thừa

I. Kiến thức cơ bản

  1. Định nghĩa

Hàm số lũy thừa có dạng: $y = {x^\alpha }$.

2. Tập xác định

+ Tập xác định là $\mathbb {R}$ nếu $\alpha $ nguyên dương.

+ Tập xác định là nếu $\alpha $ nguyên âm.


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!