Chào mừng đến với Bicboon.com

Rất nhiều bạn yêu Toán mất rất nhiều công sức để tìm hiểu về cách đánh công thức bằng Latex trên các trang blog (web). Với bản thân tôi, mất đến hàng tuần để tìm kiếm cách hiển thị công thức toán trên web (blog). cũng đọc các loại bài viết nhưng chẳng đạt yêu cầu. sau khi nghiên cứu thật kỹ các yêu cầu rút kinh nghiệm sau nhiều lần thử và sai, Tôi  mới tìm được cách để hiển thị công thức toán trên Web (blog) rất hiệu quả.

Cách 1:

Trước hết các bạn vào (Bảng tin-> giói mở rộng-> cài đặt mới-> tìm kiếm: mathjax-latex-> cài đặt->kích hoạt).

Bước hai: Bạn vào(gói mở rộng->đã cài đặt->mathjax-latex -> kích chọn:cài đặt-> kích chọn: Force Load).

Cách 2:

Bạn copy đoạn code sau và paste vào trước thẻ </head> trong template của bạn rồi lưu lại ( → Chỉnh sửa HTML → Lưu mẫu) hoặc (Design (giao diện) → Edit (sửa) → header.php->paste->Save)

<script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js">
MathJax.Hub.Config({
extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"],
jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
tex2jax: {
inlineMath: [ ['$','$'], ["\\(","\\)"] ],
displayMath: [ ['$$','$$'], ["\[","\]"] ],
},
"HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }
});
</script>

Xong! Vậy là từ giờ trang web (blog) của bạn đã có khả năng hiển thị công thức Toán bằng ngôn ngữ Latex rồi đó.

Bây giờ bạn có thể dùng:

+ Nếu hiển thị công thức trên cùng dòng với các ký tự khác, ví dụ:  thì dùng:[ ['$'...'$'], ["\\("...."\\)"] ]

+ Nếu để công thức riêng một dòng thì cặp: dùng ,[ ['$$'....'$$'], ["\["..."\]"] ]

trong đó dấu …  các bạn nhập công thức dạng Latex  giữa hai phần tử $ nhé.

Ví dụ:

+ Công thức toán trên cùng một dòng: $a^{2} = b^{3}$

+ Công thức toán trên một dòng riêng và căn chính giữa:

$$a^{2} = b^{3} $$

$$a^{2} = b^{2}$$

$$a^{3}+b^{4}=c^{5}$$

\[a^{2}+b^{4}\]

Nếu bạn không dành Latex, bạn có thể nhờ hỗ trợ của trang:

https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php

Một cách khác để copy công thức toán đó là sử dụng mathtype 6.9.

Copy mã LaTeX công thức Toán từ MathType 6.9

  • Cài đặt Mathtype 6.9 trên window

Mathtype

  • Mở MathType lên, tích chọn như hình dưới

chọn ok.

  • Tạo công thức trong MathType.

Bôi đen để select công thức vừa tạo.

Ấn Ctrl+C để copy đoạn công thức vừa bôi đen.

Ấn Ctrl+V dán vào trang web (blog) thì bạn sẽ thấy mã LaTeX của công thức Toán vừa tạo trong MathType. chọn save.

Thoát ra khỏi chương trình và đăng nhập lại trang bài viết vừa xong và chiêm ngưỡng thành quả nhé.

Ví dụ:

 $\sqrt {{x^2} + 2x + 2} = {x^2} + 2x$

Khi hiển thị thành: $ \sqrt {{x^2} + 2x + 2} = {x^2} + 2x$.

Chúc các bạn học tốt.

 


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!