Đề 001-TN THPT QG

Câu 21. Với ab là hai số thực dương tùy ý và $a\ne 1,\text{ }{{\log }_{\sqrt{a}}}({{a}^{2}}b)$ bằng

A. $4+2{{\log }_{a}}b$  

B. $1+2{{\log }_{a}}b$                                     

C. $1+\frac{1}{2}{{\log }_{a}}b$                         

D. $4+\frac{1}{2}{{\log }_{a}}b$

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Ta có ${{\log }_{\sqrt{a}}}({{a}^{2}}b)=2{{\log }_{a}}({{a}^{2}}b)=2\left[ {{\log }_{a}}{{a}^{2}}+{{\log }_{a}}b \right]=2(2+{{\log }_{a}}b)=4+2{{\log }_{a}}b$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!