Đề 001- TN THPT QG

Câu 7. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Giá trị cực tiểu của hàm số là số nào sau đây?

A. $-4$                            B. 3                               C. 0                               D. $-1$

Hướng dẫn giải

Chọn A

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy giá trị cực tiểu của hàm số là $-4$

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!