Đề 001- TN THPT QG

Câu 1. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h

A. $\frac{4}{3}Bh$

B. $3Bh$

C. $\frac{1}{3}Bh$     

D. $Bh$

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Theo công thức tính thể tích lăng trụ.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!