Đề 002-TN THPT QG

Câu 13. Hình lập phương có mấy mặt phẳng đối xứng?

A. 6                                  

B. 7                                  

C. 8                                  

D. 9

Hướng dẫn và lời giải

Câu 13: Đáp án D

Hình lập phương $ABCD{A}'{B}'{C}'{D}’$ có 9 mặt phẳng đối xứng đó là:

+) Ba mặt phẳng trung trực của các cạnh AB, AD, $A{A}’$.

+) Sáu mặt phẳng chứa 6 đường chéo của hình lập phương.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!