Đề 002-TN THPT QG

Đáp án nhanh

Đáp án

1-B2-A3-D4-D5-A6-D7-A8-C9-A10-C
11-D12-A13-D14-C15-B16-B17-D18-D19-C20-D
21-B22-C23-D24-D25-A26-B27-D28-D29-A30-A
31-D32-B33-B34-A35-D36-B37-D38-A39-A40-D
41-D42-A43-B44-C45-C46-B47-B48-B49-C50-B

Chúc các bạn thành công !

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!