Đề 003-TN THPT QG

Câu 14.   Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ sau:

A. $y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}$.                           

B. $y=-{{x}^{4}}+3{{x}^{2}}$.           

C. $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}$.                                  

D. $y={{x}^{4}}-3{{x}^{2}}$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn C

Đồ thị có dạng của hàm số bậc ba $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ với $a>0$ nên chọn C.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!