Đề 004-TN THPT QG

Câu 1. [Mức độ 1] Cho hình lập phương $ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}’$. Góc giữa hai đường thẳng $AB$ và ${B}'{D}’$ bằng

A. $30{}^\circ $.           

B. $135{}^\circ $.       

C. $45{}^\circ $.         

D. $90{}^\circ $.

Hướng dẫn và Lời giải

Ta có: $AB\,//\,{A}'{B}’$.

$\Rightarrow \left( \widehat{AB\,;\,{B}'{D}’} \right)=\left( \widehat{{A}'{B}’\,;\,{B}'{D}’} \right)=\widehat{{A}'{B}'{D}’}=45{}^\circ $.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!