Đề 001- TN THPT QG

Câu 5. Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là

A. ${{2}^{7}}.$

B. $A_{7}^{2}.$

C. $C_{7}^{2}.$          

D. ${{7}^{2}}.$

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Mỗi cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là một tổ hợp chập 2 của 7 phần tử. Số cách chọn 2 học sinh của 7 học sinh là: $C_{7}^{2}.$

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!