Đề 003-TN THPT QG

Câu 35.   Cho hai số phức ${{z}_{1}}=2+3i$ và ${{z}_{2}}=3-i$ phần thực của số phức $({{z}_{1}}-i){{z}_{2}}$ bằng

A.-4.                               

B.4.                              

C.8.                              

D.3.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn C

Ta có $({{z}_{1}}-i){{z}_{2}}=8+4i$. Do đó phần thực của $({{z}_{1}}-i){{z}_{2}}$ bằng 8.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!