Đề 001- TN THPT QG

Câu 6. Tính tích phân $I=\int\limits_{-1}^{0}{\left( 2x+1 \right)dx}$.

A. $I=0$.

B. $I=1$.

C. $I=2$.                     

D. $I=-\frac{1}{2}$.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cách 1. $I=\int\limits_{-1}^{0}{\left( 2x+1 \right)dx}=\left. \left( {{x}^{2}}+x \right) \right|_{-1}^{0}=0-0=0$.

Cách 2. Sử dụng máy tính cầm tay.

Nhập

Nhấn enter dược kết  quả.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!