Đề 002-TN THPT QG

Câu 9. Trong không gian tọa độ Oxyz, độ dài của véctơ $\overrightarrow{u}=(1;2;2)$ là

A. 3.                                 

B. 5.                                 

C. 2.                                 

D. 9.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án A

Ta có: $\left| \overrightarrow{u} \right|=\sqrt{{{1}^{2}}+{{2}^{2}}+{{2}^{2}}}=3$.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!