Đề 002-TN THPT QG

Câu 5. Cho hàm số $y={{\log }_{a}}x,y={{\log }_{b}}x$ với a, b là hai số thực dương, khác 1  có đồ thị lần lượt là $\left( {{C}_{1}} \right),\left( {{C}_{2}} \right)$ như hình vẽ.

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $0<b<a<1$.                 

B. $a>1$.           

C. $0<b<1<a$.           

D. $0<b<1$.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án A

Từ đồ thị $\left( {{C}_{1}} \right)$ ta có hàm số $y={{\log }_{a}}x$ đồng biến trên tập xác định do đó $a>1$ nên A sai.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!