Đề 002-TN THPT QG

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty ;-1)$.                                               

B. $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;6)$.

C. $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(3;+\infty )$.

D. $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;3)$.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án B

Trên khoảng $\left( 0;6 \right)$, hàm số đồng biến trên $\left( 0;3 \right)$ và nghịch biến trên $\left( 3;6 \right)$ nên đáp án B sai.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!