Đề 003-TN THPT QG

Câu 8.     Cho khối trụ có độ dài đường sinh $l=a\sqrt{3}$ và bán kính đáy $r=a\sqrt{2}$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi {{a}^{3}}$.               

B. $2\sqrt{3}\pi {{a}^{3}}$.   

C. $\sqrt{3}\pi {{a}^{3}}$.                     

D. $\frac{2\sqrt{3}}{2}\pi {{a}^{3}}$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn B.

Ta có chiều cao khối trụ $h=l=a\sqrt{3}.$

Thể tích của khối trụ đã cho là $V=\pi {{r}^{2}}h=\pi {{\left( a\sqrt{2} \right)}^{2}}a\sqrt{3}=2\sqrt{3}\pi {{a}^{3}}.$

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!