Đề 003- TN THPT QG

Câu 1.     Có bao nhiêu cách chọn ra 3 bạn từ một lớp có 20 bạn trong đó một bạn làm lớp trưởng, một bạn làm lớp phó, một bạn làm thủ quỹ  ?

A.$A_{20}^{3}$.           

B.$C_{20}^{3}$.         

C.${{20}^{3}}$.           

D.${{3}^{20}}$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn A

Mỗi cách chọn ra ba bạn từ một lớp có 20 bạn trong đó một bạn làm lớp trưởng, một bạn làm lớp phó, một bạn làm thủ quỹ là một chỉnh hợp chập của .

Nên số cách chọn ra là là $A_{20}^{3}$.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!