Đề 004-TN THPT QG

Câu 12. [Mức độ 2] Chu vi đường tròn lớn của mặt cầu $S\left( O;R \right)$ là

A. $\pi {{R}^{2}}$.        

B. $4\pi {{R}^{2}}$.   

C. $\pi R$.                   

D. $2\pi R$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án D

Bán kính đường tròn lớn bằng bán kính của mặt cầu bằng $R$.

Do đó chu vi đường tròn lớn là $2\pi R.$

Trở lại đề thi


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!