Lời giải

Ta có $0 < x < \frac{a}{2}$
Thể tích của khối hộp là:$V(x) = x{(a – 2x)^2}$
Ta có: $V'(x) = (a – 2x)(a – 6x)$;$V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{a}{6}$.
Lập bảng biến thiên V(x) ta có:
$\mathop {{\rm{max}}V}\limits_{\left( {0 < x < \frac{a}{2}} \right)} = \frac{{2{a^3}}}{{27}} \Leftrightarrow {x_{C{\rm{D}}}} = \frac{a}{6}$

Chuyên mục: TOÁN 12

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!