Đề 003-TN THPT QG

Câu 17.    Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

Tìm m để phương trình $2f\left( x \right)+m=0$ có đúng 3 nghiệm phân biệt

A. $m=4$.                       

B. $m=2$.                    

C.$m=-1$.                    

D. $m=-2$.

Hướng dẫn và Lời giải.

Chọn D

$2f\left( x \right)+m=0\Leftrightarrow f\left( x \right)=-\frac{m}{2}$. Dựa vào BBT ta có phương trình có đúng 3 nghiệm khi và chỉ khi $-\frac{m}{2}=1\Leftrightarrow m=-2$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!