Đề 003-TN THPT QG

Câu 5.     Tập xác định của hàm số $y={{\log }_{2}}\left( x-1 \right)$ bằng

A. $\left[ 1\,;\,+\infty  \right)$.                           

B. $\left( -\infty \,;\,+\infty  \right)$

C. $\left( 1\,;+\,\infty  \right)$.     

D. $\left[ 2\,;\,+\infty  \right)$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn C

Điều kiện xác định: $x-1>0\Leftrightarrow x>1$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!