Đề 003-TN THPT QG

Câu 9.     Cho mặt cầu có bán kính $R=3$. Thể tích của mặt cầu đã cho bằng

A. $4\pi $ .                     

B. $9\pi $ .                   

C. $36\pi $ .                 

D. $3\pi $ .

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn C            

Thể tích của mặt cầu đã cho bằng $\frac{4}{3}\pi {{R}^{3}}=36\pi $.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!