Bài 1: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh a. Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau rồi gập lại để được cái hộp không lắp. Tính cạnh x của các hình vuông bị cắt sao cho thể tích của khối hộp là lớn nhất.

Chuyên mục: TOÁN 12

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!