GIỚI HẠN HÀM SỐ

  • Kỹ thuật trắc nghiệm siêu nhanh
  • Tự luận siêu chi tiết

PHẦN 1

Dạng $\infty + \infty $ và $\frac{\infty }{\infty }$

A. Kiến thức cơ bản

1.Video bài giảng-Chúc các bạn học tốt!

2. Nội dung bài học


Xem tiếp: Phần 2


B. Bài tập trắc nghiệm

Bài tập luyện tập số 1: Gồm 25 câu trắc nghiệm.

C. Tài liệu đính kèm
error: Content is protected !!